Florya

Öğeyi Oyla
(2 oy)

florya3FLORYA KUŞU

Florya (Carduelis chloris), Fringillidae (ispinozgiller) familyasindan ötücü bir kuş türüdür.

Ağaçlıklı bölgelerde yaşayan ve üreme mevsimleri dışında gruplar oluşturan floryaların baslıca besini tohumlardır. Paleariktik bölgede geniş bir dağılım gösteren floryalar, Anadolu ‘nun Doğu ve Güneydoğu bölgeleri dışındaki bütün yörelerinde ürer, kışın göç sırasında hemen her yerde çok sayıda görülür.

Florya, 14 cm uzunluğunda olup sakaya göre dahi iri yapılıdır. Rengi genel olarak kirli yeşildir. Erkeğinin göğsü sarımtırak , kuyruk ve kanat kenarları limon sarısıdır. Dişi belirgin biçimde ufak ve kahverengi-yeşildir. Floryanın üreme bölgesi de hemen hemen sakanınkiyle aynıdır. Florya da saka kuşu gibi ağaçlık çayırlarda, bahçelerde bulunduğu gibi sakanın pek tercih etmediği orman kenarlarında da görülür. Florya, yuvasını genellikle saka gibi yükseğe yapmaz, fakat sık çalıların arasına yaptığı yuvasını iyi gizler. Dişi, 4-6 yumurta yapar ve bir mevsimde 2-3 ender olarak 4 kere kuluçkaya yatar. Florya adı, Rumca yeşil anlamına gelen floros kelimesinden gelir Eski kuşçuların çoğu Florya yerine flürye de derler.

Florya kuşlarının cinsleri, Florya melezlerinde, gözlenen hem annesinden hem babasından, ortak aldığı özellikler şunlardır, renk kanaryanın rengine göre şekillense de genellikle yeşil ton daha ağırlıklıdır. Dişi melezler erkeklerine göre hiç denecek kadar az ötüm gösterirler. Erkek melezlerin rengi dişilerine göre daha canlı ve parlaktır. Erkek melezlerin kafa yapıları ve gagaları dişilere nazaran daha iridirler. Florya kuşun renkleri ise, gagası açık pembedir. El teleklerinin kenarları, kuyruk sokumu ve kuyruk dış teleklerinin kökü sarıdır. Genç olanlarda ise, daha çizgilidir, ve sarı kanat paneli ile ayırt edilebilir. Korunma durumu, bir canlı türünün günümüzde ya da gelecekte varlığını sürdürmeye devam etme olasılığının bir göstergesidir. Bu gösterge, türe ait kalan birey sayısı kadar, zaman içindeki nüfus artışı ya da azalışları, başarılı üreme oranları, bilinen tehditler gibi çeşitli etmenler göz önünde bulundurularak belirlenir.

 florya1Bu kültür ve Florya kuşu hakkında sayfalarca kitap yazılabilir, Şöyle ki, bizler bu kuşu kafes de besleriz. Bu kuşun beslenme amacı öttürmek. Hatta ötüşünü kelimelere dökmüşlerdir. Mesela bir namesi vardır, velis velistir. Osmanlı tarihinden beri ülkemizde, beslenme kültürü olan bir kuş. Osmanlıda padişahlar, saraylarında beslerlermiş. Bu nağmelere göre bozuk ötüm ve makbul ötümlü kuşlar yetiştirmişlerdir. Torr diye olarak da nağmesi vardır ve kulağa hoş gelmediği için bozuk nağme olarak bilinirmiş. Florya'nın ötüşü makara olduğu için hem ötüşün güzelliği, hem de uzunluğu önemlidir. Ötüşün uzunluğu, kuşçular arasında "sayı" ile ölçülür. Bir sayı yarım saniyedir. Kuş öterken kuşçular onar onar sayarlar. 50 sayının üzerinde öten kuşlara, uzun kuşlar denir. 200 sayı öten kuşlar, olduğu söylenmekteyse de bunu ihtiyatla karşılarız. Tabii kuşun uzun ötmesi yanında güzel ötmesi de gerekir. B bir kere makbul makaralarla ötmesi şarttır. Öterken makarayı devirmemesi, yani başka makaraya geçmemesi, indirme bindirme (yani volüm dalgalanması) yapmaması gerekir. Bunlara bozuk denir. Fakat makaraya başladıktan sonra kaldırırsa, yani volümü yükseltirse bu bozuk olmaz, ama ezerse bozuk olur. Ülkemizde kuşçu kahveleri vardır. Bu kahvelerde Florya kuşu ve Saka kuşu öttürülürmüş.

Florya kuşlarının dağılımı, Hele Florya kuşunun ülkemizde apayrı bir kültürü de vardır. Florya kuşu, ağaçlık çayırlarda, bahçelerde bulunduğu gibi orman kenarların da bulunur. Palearktik bölgede geniş bir dağılım gösteren Florya kuşları, Anadolu'nun Doğu ve Güneydoğu bölgeleri dışındaki bütün yörelerinde ürerler. Kışın göç sırasında hemen her yerde çok sayıda görülebilirler. Kuşçuluk kültürü ülkemizde çok yaygındır. Florya yuvasını genellikle yükseğe yapmaz, fakat sık çalıların arasına yaptığı yuvasını iyi gizler. Seyrek ormanlar, zeytin meyve bahçeleri, yüksek ağaçların bulunduğu bahçeler ve parklarda yaşar, kışın diğer ispinozlarla karışık sürüler oluştururlar. Nisan ayında üreme başlar. Dişisi, 4-6 yumurta yapar ve bir mevsimde 2-3, ender olarak 4 kere kuluçkaya yatar. Kuluçka süresi, 12-14 gündür. Tüylenme dönemi, 13-16 gün arasındadır.Florya kuşunu yeni beslemeye karar verenlerin öncelikle yaklaşık 27.5x18x28 ebatlarında ahşap bir kafese sahip olması gerekmektedir.

florya2Florya kuşlarının beslenmesi ve temizliği,Florya kuşu, kafesinde yandan sürgülü yemliği mevcuttur. Bu çekmeceli sürgülü yemliğe normal sade düz yem koyulması gerekmektedir. Floryalar, beslenme konusunda çok seçicidirler. Çok çeşit yapraklar, çeşitli yosunlar, çeşitli hazır yemler ve bir çok hayvansal gıdayı yerler.

Temel gıda maddesi olarak 2 ölçek lahanasız orman (yabani) kuş yemi ile, 1 ölçü ispinoz yemini karıştırın. Mevsimine göre (Yazın daha fazla, kışın daha az) yabani tohumlar, ay çekirdeği, kardı tohumu, az yulaf ve çam kozalağı ilave edin. Mevsim durumuna göre yumurtalı yem verilir.

Bununla hastalık taşıyan yemlere karşı önlem almak mümkündür. (Bunu kuru halde verin).Kapı tarafına bir adet tünek koyulur. Aynı tüneğin yani kafes kapısının sağ tarafına çay bardağı veya normal suluk ile su koyulur. Kafes iç dizaynı genelde bu şekilde yapılır.

Kafesi aldıktan sonra, bu kafes ölçülerine uygun bir kaç tane kafes örtüleri almak gerebilir. Yedek örtülerin olması temizlik açısından önemlidir. Florya kuşu, diğer kuşlardan biraz daha yabani olması nedeniyle, üzerinin örtülmesi gerekmektedir.

Florya kuşları tutkunu olanlar bilirler, Floryalarda da büyük bir çekicilik vardır.

Floryalara cennet ülkemizin hemen her tarafta rastlamamız, bizim için Allah tarafından verilmiş nimetlerin ne kadar güzel olduğunun, farkına varmamızı sağlayan büyük lütuflarındandır.